Friday, January 15, 2016

Modlitwa przed jedzeniem i po nim

Aby mieć święte dzieci, należy je od maleńkości uczyć wdzięczności do Boga, a właściwie wdzięczności Bogu za wszystko co mamy. I aby o tym nie zapominać, najprościej jest wprowadzić codzienną modlitwę przed i po każdym posiłku. Będzie ją można wspólnie odmawiać wiele razy dziennie. Wejdzie ona w krew naszym dzieciom. Dzięki niej będą mogły dawać świadectwo wobec rówieśników, a nawet wśród członków dalszej rodziny i wśród naszych znajomych. Mi samemu zdarzyło się już usłyszeć od syna: "Tato, nie pomodliłeś się przed jedzeniem!" :-)

Jest wiele modlitw dla dzieci, jak np. "Panie Jezu, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko. Panie Jezu, nasze życie, pobłogosław nam to picie.". Ja jednak proponuję, aby rodzinna modlitwa nie była taka infantylna. Lepiej jak dziecko dorośnie wcześniej do zwykłej modlitwy, niż aby stała się ona "kulą u nogi" w dojrzałym rozumieniu jej sensu.

U nas funkcjonuje następująca modlitwa. W wersji krótszej brzmi ona:
"Pobłogosław Panie nas i te dary, które z Twojej szczodrobliwości spożywać będziemy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen"
a w wersji dłuższej:
"Pobłogosław Panie nas i te dary, które z Twojej szczodrobliwości spożywać będziemy. Pobłogosław również wszystkich tych, którzy się przyczynili do ich wytworzenia i przygotowania i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen."

Kończąc posiłek, modlitwę odpowiednio zmieniamy:
"Dziękujemy Ci Panie za te dary, które z Twojej szczodrobliwości spożyliśmy...".

Co jest również bardzo piękne, to jak czasem ktoś z nas na koniec doda coś spontanicznie od siebie, np: "Chwałą Tobie Panie!", "Kochamy Cię Maryjo!", albo "I prosimy Cię Panie, żeby nie było głodnych dzieci na świecie!". Niesamowicie brzmią takie zawołania w ustach kilkulatków! A jaki muszą mieć wydźwięk w niebie! :-D

Szczęść Boże i... smacznego!

No comments:

Post a Comment