Thursday, January 21, 2016

Kwintesencja

Zacząłem pisać bloga "Wychowywać do świętości", nie mając jakiegoś konkretnego tekstu którym mógłbym podeprzeć wszystkie spisywane rozważania. Dziś go wreszcie znalazłem. Duch Święty posłużył się w tym zadaniu rekolekcjami ks. Dominika Chmielewskiego. Przedstawiam więc niejako "podstawę programową", główny sens, kwintesencję niniejszego bloga:

"Podstawowym obowiązkiem rodziców jest to, aby swe dzieci od wczesnych lat wiedli ku Bogu, uczyli je troskliwie poznania Pana; dzieci bowiem od samego początku ze wszystkich sił rozumu i woli powinny szukać celu ostatecznego, jakim jest złączenie się z Panem. Rodzice powinni powstrzymywać dzieci od złych zabaw, ku którym popycha je nieukształtowana przez wychowawcę natura. Rodzice powinni zapobiegać błędom swych dzieci i od najwcześniejszych lat uczyć je poznawania Boga. Tylko w ten sposób ułatwiają dzieciom późniejsze uznawanie Stwórcy i oddawanie Mu czci. 

Moja święta matka Anna spełniała ten obowiązek już tak wcześnie, że jeszcze nosząc mnie pod sercem, oddawała w moim imieniu hołd Stwórcy i składała Mu pełne szacunku podziękowania za to, że mnie stworzył. Prosiła Go także, aby strzegł mnie i otaczał swą opieką. Tak gorliwie powinni błagać Boga wszyscy rodzice, aby Opatrzność Boska sprawiła, że dzieci szczęśliwie otrzymają chrzest święty i uwolnione zostaną z niewoli grzechu pierworodnego. Gdyby jednak istota ludzka zaniedbała oddawanie hołdu Panu, to jej obowiązkiem stanie się danie stokrotnego zadośćuczynienia Bogu w momencie, w którym na mocy wiary dostąpi poznania Najwyższego Dobra. Skoro tylko dusza poznanie takie uzyska,nie powinna już nigdy utracić Boga z oczu, lecz zawsze trwać w bojaźni, czci i miłości Bożej."

Są to słowa Maryi, matki Jezusa Chrystusa - Najświętszej Królowej nieba i ziemi skierowane do czcigodnej Marii z Agredy. Tekst pochodzi z książki: "Mistyczne Miasto Boże".

No comments:

Post a Comment